Девиантно поведение в детско-юношеска възраст: Част 2

Девиантно поведение в детско-юношеска възраст: Част 2

Генезис и детерминация /социално- психологически механизъм/ на девиантното поведение    Поведението на човека е съзнателно, но основен медиатор върху него оказва процеса на социализация на индивида, започващ от детството. Индивидът интернализира социалните норми или...
Девиантно поведение в детско-юношеска възраст: Част 1

Девиантно поведение в детско-юношеска възраст: Част 1

„Най-добрият начин да направиш децата добри, е да ги направиш щастливи.” /Оскар Уайлд/    Поведението на човека е социално обусловено. Това твърдение произтича от факта, че всеки човек живее в обществото и се формира в и чрез него, разбира се това въздействие е във...
Истината за детските лъжи

Истината за детските лъжи

„Лъжата бива два вида:  на едната лъжа краката са къси, а другата има дълъг нос.“ Карло Колоди   Като повечето родители, може би и вие сте се чувствали шокирани, ядосани, наранени и дори предадени, когато сте разбрали за пръв път, че вашето дете ви е излъгало. Но ако...
Съперничеството между децата в семейството

Съперничеството между децата в семейството

Най-големите подаръци, които можете да дадете на децата си, са корените на отговорността и крилата на независимостта.  – Денис Уейтли   В психологията на семейните отношения се отделя голямо внимание на междуличностните отношения в семействата с две и повече...
Значението на поредността на раждане на децата в семейството

Значението на поредността на раждане на децата в семейството

Един мелничар имал трима сина. На смъртния си одър, той ги повикал и  им казал:  „Деца мои, всичко, което съм придобил през живота си,  аз ще ви го оставя  в наследство“. Най-големият син получил мелницата, средният получил магарето, а най-малкият –...
Самооценката в юношеска възраст

Самооценката в юношеска възраст

„От всички присъди, които даваме в живота, нито една не е толкова важна, колкото тази, която даваме на себе си, тъй като тази присъда докосва самия център на нашето съществуване. Нито един значителен аспект от нашето мислене, мотивация, чувства или поведение не остава...