Имате Нужда от Психолог?

Как да се справяме с личните трудности в живота? Умения за общуване. Себеуважение и доверие. Трудни емоции и чувства. Справяне с конфликти. Запишете своят час за индивидуално консултиране и психотерапия за възрастни, деца и юноши.

Електронни книги

Купете нашите електронни наръчници свързани с психологическо консултиране, личностно развитие и житейски кризи.

Последни Публикации

Авторски статии посветени на психологията, психотерапията възпитанието, личностното развитие и още…

Девиантно поведение в детско-юношеска възраст: Част 2

Девиантно поведение в детско-юношеска възраст: Част 2

Генезис и детерминация /социално- психологически механизъм/ на девиантното поведение   Поведението на човека е съзнателно, но основен медиатор върху него оказва процеса на социализация на индивида, започващ от детството. Индивидът...

Девиантно поведение в детско-юношеска възраст: Част 1

Девиантно поведение в детско-юношеска възраст: Част 1

„Най-добрият начин да направиш децата добри, е да ги направиш щастливи.” /Оскар Уайлд/   Поведението на човека е социално обусловено. Това твърдение произтича от факта, че всеки човек живее в обществото и се формира в и чрез него, разбира...

Детето, заченато с помощта на асистирана репродукция

Детето, заченато с помощта на асистирана репродукция

(Ин-витро оплождане, донорство на яйцеклетки, сурогатно майчинство) Дни на Франсоаз Долто в България: "Думите в тялото на бебето и детето",  26 ноември 2022г.  На 26 ноември 2022 г. имах удоволствието да присъствам на международната...